DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Quickscan bodemkwaliteit

Inhoud quickscan

Een quickscan geeft snel inzicht of verontreiniging in de bodem een belemmering is bij de uitvoering van ruimtelijke plannen. De quickscan kan gebruikt worden bij de bodemtoets. Die is nodig bij het opstellen of wijzigen van een bestemmingsplan, een projectbesluit  of een ontheffing van een bestemmingsplan.

In de quickscan wordt aangegeven:

  • de algemene bodemkwaliteit van een gebied op basis van achtergrondwaarden;
  • punten waar activiteiten een verontreiniging kunnen hebben veroorzaakt;
  • locaties waarbij de bodemkwaliteit is onderzocht;
  • Wbb-locaties (Wet Bodembescherming) met een geval van ernstige bodemverontreiniging;
  • Wbb-locaties met lopende en uitgevoerde saneringsmaatregelen;
  • Wbb-locaties met nazorgverplichtingen zoals monitoring.

Beschikbare gegevens

Bij de DCMR is veel informatie aanwezig over bedrijfsactiviteiten (milieuvergunningen en meldingen van ondergrondse tanks) en over uitgevoerde bodemonderzoeken. De DCMR is namens de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag voor de Wet Bodembescherming en heeft hierdoor toegang tot alle besluiten, die vaak ook digitaal beschikbaar zijn.

 

Opdrachtgevers

Provincie Zuid-Holland, gemeenten in het Rijnmondgebied en Goeree-Overflakkee.