DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Rekenmodellen geur

geurcontouren
geurcontouren

Toepasbaarheid van modellen

De modellen die de DCMR gebruikt zijn geschikt voor:

  • advies Ruimtelijke Ordening (RO);
  • vergunning- en handhavingprocedures;
  • vaststellen gecumuleerde geurcontouren;
  • geurmanagement.

Bronnen voor modellen

De DCMR maakt gebruik van Geomilieu.

 

Opdrachtgevers

Provincie Zuid-Holland