DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Rekenmodellen luchtkwaliteit

Modellen geven meer inzicht

Een luchtmeting zegt alleen iets over de luchtkwaliteit op een bepaalde locatie. Met rekenmodellen kan de luchtkwaliteit op meerdere plaatsen bepaald worden over een langere periode.

Gebruik van modellen

De modellen die de DCMR gebruikt zijn geschikt voor:

  • advies Ruimtelijke Ordening (RO);
  • milieueffectrapportages (MER);
  • vergunning- en handhavingsprocedures;
  • brekening van het effect van luchtkwaliteitsmaatregelen;
  • berekening van de luchtkwaliteit in de toekomst.

Rekenmodellen

De DCMR maakt gebruik van: NSL Monitoringstool/Rekentool, OPS , Geomilieu en Aermod.

 

Opdrachtgevers

o.a. gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en de provincie Zuid-Holland