DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Opstellen veiligheidscontour

Risicovolle bedrijven

Met een veiligheidscontour wordt aangegeven binnen welk gebied risicovolle bedrijven gebouwd mogen worden. Dit is geregeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In het bestemmingsplan moet wel zijn vastgelegd dat alleen functioneel gebonden inrichtingen zich binnen de contour mogen vestigen.

Opdrachtgevers

De DCMR kan voor alle overheden een veiligheidscontour opstellen. De DCMR werkt ook in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam.