DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Verkeerslawaai

Verkeerslawaai kan een belangrijke bron van geluidhinder zijn in de woonomgeving. DCMR voert diverse werkzaamheden uit op het gebied van verkeerslawaai voor de provincie Zuid-Holland en voor gemeenten.

Geluidbelastingkaarten

De zogenaamde ‘agglomeratiegemeenten’ moeten sinds 2007 in het kader van de Europese richtlijn Omgevingslawaai geluidknelpunten in kaart brengen. DCMR maakt deze kaarten voor diverse gemeenten en de provincie. Op de geluidbelastingkaart voor Rotterdam 2017 kunt u zien wat de bijdrage is van wegverkeer op de totale geluidbelasting.

Provinciale wegen

Namens de provincie Zuid-Holland voert DCMR de procedure uit in het kader van de Wet geluidhinder voor reconstructies en bij aanleg van nieuwe provinciale wegen. Dit houdt in dat DCMR overleg voert, het akoestisch onderzoek begeleidt en de juridische procedure uitvoert.

Sanering verkeerslawaai

DCMR voert voor diverse gemeenten werkzaamheden uit voor de saneringsoperatie wegverkeerslawaai. Dit (subsidie)programma is eind jaren 90 gestart en loopt waarschijnlijk tot 2040. Doel van het programma is dat alle woningen met een bouwjaar van voor 1982 die door de gemeenten zijn aangemeld bij de rijksoverheid worden beoordeeld op de huidige geluidbelasting, en waar nodig worden gesaneerd. Deze sanering kan bestaan uit bron-, overdrachts, of gevelmaatregelen. De werkzaamheden variëren van het alleen verzorgen van het benodigde akoestisch rapport, tot het verzorgen van het complete traject van aanvraag tot en met de begeleiding van het aanbrengen van de gevelmaatregelen.

Opdrachtgevers

Gemeenten en provincie