DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Verkenningen en scenario-analyses

Gebruik van analyses

Overheden kunnen met de analyses van de DCMR hun milieugerelateerde plannen onderbouwen of besluiten aan te passen. De analyses kunnen ook gebruikt worden bij het bepalen van milieugevolgen van ruimtelijke ingrepen.

Beschikbare gegevens

Analyses worden gemaakt op basis van:

  • een omvangrijke verzameling milieugegevens;
  • model- en rekeninstrumenten om trends naar de toekomst door te kunnen rekenen;
  • scenario’s voor toekomstige ontwikkelingen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Opdrachtgevers

De DCMR maakt verkenningen en risico-analyses voor alle overheden.