DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Bruikbaarheid van stofsensoren voor het meten van fijnstof in de buitenlucht

De DCMR heeft in Hoek van Holland een duurtest gedaan naar de bruikbaarheid van de Dylos DC 1700 voor het meten van fijnstof in de buitenlucht.

De laatste jaren zijn er sensoren verschenen die een goedkoper alternatief vormen om fijnstof te meten. Dit varieert van losse sensoren die zelf in elkaar geknutseld moeten worden (voeding, data communicatie van enkele tientallen euro’s) tot kant en klare apparaten (van vaak enkele honderden euro’s). Goedkopere meters voorzien in de behoefte bij burgers om zelf metingen te kunnen verrichten. Veel kant-en-klare sensoren zijn gemaakt om binnenshuis stof te meten. De sensoren werken binnenshuis vaak heel behoorlijk en zouden in theorie ingezet kunnen worden om de luchtkwaliteit in de buitenlucht te meten. De Dylos DC 1700 is een voorbeeld van zo’n sensor die PM2,5 meet. DCMR heeft eerder over een korte testperiode met deze sensor gepubliceerd in 2017. Inmiddels zijn langere tijd in gebruik en volgt een update. De ervaringen met de Dylos zijn niet alleen kenmerkend voor dit apparaat maar zijn waarschijnlijk van toepassing op meerdere typen goedkope stofsensoren.

DYLOS STOFSENSOREN IN HOEK VAN HOLLAND

De DCMR heeft een duurtest gedaan naar de bruikbaarheid van de Dylos DC 1700 voor het meten van fijnstof in de buitenlucht. Hiervoor zijn vijf Dylos DC 1700 fijnstofsensoren gebruikt. De sensoren zijn in een beschermende behuizing geplaatst om in de buitenlucht te kunnen functioneren. Vervolgens hebben de vijf sensoren ruim een jaar lang fijnstof gemeten in de buitenlucht op het luchtmeetstation in Hoek van Holland.

De omstandigheden in Hoek van Holland zijn mogelijk wat uitdagender dan op de meeste andere plaatsen in de buitenlucht: er zijn gemiddeld hogere windsnelheden en relatief veel verwaaiend stof (zeezout, kolen- en ertsstof, duinzand).

In een eerder vergelijkend onderzoek in de buitenlucht is gebleken dat de fijnstofsensoren maandelijks schoon geblazen dienen te worden om te kunnen functioneren in de buitenlucht. Dat is in dit onderzoek ook gebeurd.

De sensormetingen zijn vervolgens vergeleken met de reguliere metingen met officiële meetapparatuur van de DCMR. De focus lag op de volgende aspecten:

  • Vergelijkbaarheid bepalen in fijnstofmetingen tussen de Dylos sensoren onderling en met de officiële meetapparatuur van de DCMR.
  • Bruikbaarheid bepalen van omrekeningsfactoren om het aantal stofdeeltjes om te zetten naar concentratie PM2,5.
  • Invloed van het weer op de sensormetingen bepalen.

RESULTATEN EN CONCLUSIE

Op daggemiddelde basis waren de Dylos sensoren zowel onderling als met de officiële meetapparatuur van de DCMR redelijk gecorreleerd. Correlatie geeft de mate van samenhang tussen metingen van de verschillende sensoren weer: bijvoorbeeld als een sensor hoge waarden meet, dan meet een andere sensor ook hoge waarden.

Verschillende omrekenmethoden om het aantal stofdeeltjes om te zetten naar concentratie PM2,5 resulteerden in te hoge of lage concentraties vergeleken met de reguliere metingen. Zo resulteerde de door de fabrikant voorgestelde omrekeningsfactor in concentratieverschillen oplopend tot +80 µg/m3. Ook ijkfactoren die een jaar eerder bepaald werden, bleken niet (meer) geschikt om absolute concentraties mee te bepalen. Daarnaast waren de stofsensoren gevoelig voor de luchtvochtigheid en temperatuur in de buitenlucht.

Uit dit onderzoek blijkt dat de Dylos sensoren zowel het algemene verloop van fijn stof in de buitenlucht als de uitschieters hierin redelijk tot goed oppikken. De sensoren zijn dus bruikbaar om (op dag basis) een algemeen beeld van het verloop van fijn stof concentraties en het voorkomen van pieken, bijvoorbeeld tijdens Oud en Nieuw, te krijgen. Echter, de stofsensoren zijn niet geschikt om op lokaal niveau absolute concentraties fijnstof in de buitenlucht te meten. Hiervoor moet voor elk apparaat een eigen ijking met een reguliere fijnstofmeter bepaald te worden, want ze verschillen

Meer informatie:

Voor een overzicht van beschikbare sensoren wordt verwezen naar: