DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

E-Nose Programma Rijnmond

Mogelijkheden van een E-nose netwerk in de regio Rijnmond.

Conclusies uit het programma

  • Het E-nosesysteem brengt bij incidentele emissies omgevingseffecten in kaart. Het stationaire en mobiele E-nosemeetnet kan zo een belangrijke rol spelen in het bewaken van de veiligheid in de Rijnmond.
  • De E-nose is een goede indicator voor geurklachten en kan daarom door zowel overheden als bedrijven gebruikt worden als managementinstrument voor geur.
  • Met behulp van gerichte meetcampagnes kan bij overlast gevende bedrijven geur continu gemonitord worden en kunnen de omstandigheden waaronder geurhinder ontstaat, achterhaald worden.
  • De E-nosetechnologie vormt geen alternatief voor het huidige luchtmeetnet, maar kan wel een waardevolle toevoeging zijn op de luchtmeetstations tegen relatief lage kosten. De E-nose kan een bijdrage leveren aan de opsporing van en alarmering op verhoogde BTEX/benzeenconcentraties.
E-nose op auto in industriegebied
E-noseFoto: DCMR

Opdrachtgevers

Het E-nose programma Rijnmond is uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, de laatste mede opererend namens het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

E-Nose netwerk

Het E-nose netwerk is reeds geplaatst. In de Rotterdamse haven staan meer dan 250 e-noses. Elektronische neuzen die veranderingen in de luchtsamenstelling waarnemen.

Overzicht beschikbare rapporten

Nr                         

Rapport                                                                                               

21571904 Eindrapport E-nose programma Rijnmond

21204847

E-nose Safety rapport 2010

21343451

Analyse van E-nose observaties rondom Chemie Pack

21376684

Meerwaarde netwerk

21378304

E-nose Moerdijk rapport 2

21570666

Operationeel gebruik van het e-nose dashbord

21582810

Database Geur en Veiligheid  DCMR fingerprintbepaling

21583382

Database Geur en Veiligheid  Vito fingerprintbepaling

21441736 

E-nose alarmering t b v  Veiligheid

21475021

E-nose data-analyse t b v  Geuroverlast

21556783

Automatische Alarmering Veiligheid  Validatie E-nose

21296070

Inzetbaarheid E-nose regulier meetnet

21509662

Luchtmeetnet  3de fase Correlatieonderzoek

21565297

Gebruik mobiele neus door meldkamer (geur)

21570493

Gebruik mobiele E-nose door Chem.Advies en meetploeg

21558349

Businessplan eerste fase Meetstrategie sensornetwerken

21576114

E-nose programma Rijnmond

Document bestellen

Wilt u één van bovenstaande documenten ontvangen? Stuur dan 
een verzoek naar info@dcmr en vermeldt het documentnummer.