DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

We-nose netwerk

In het Rijnmondgebied is een netwerk van ruim 250 elektronische neuzen (e-noses) geïnstalleerd: het we-nose netwerk.

De meldkamer van de DCMR houdt alle e-noses in de gaten. Wanneer veranderingen in de luchtsamenstelling worden waargenomen, onderzoekt de meldkamer de oorzaak. Bijvoorbeeld door contact met de vermoedelijke veroorzaker op te nemen. Is de oorzaak bekend, dan kan het bedrijf of schip maatregelen nemen. Hierdoor wordt overlast voor bewoners in het gebied zoveel mogelijk voorkomen. Hieronder visueel weergegeven.

Uitleg hoe de e-nose werkt
Foto: Havenbedrijf Rotterdam

Het we-nose netwerk is eigendom van het Havenbedrijf. Daarnaast hebben een aantal bedrijven eigen e-noses om de bedrijfsprocessen in de gaten te houden om zo nog eerder overlast te kunnen voorkomen. In de film hieronder ziet u het we-nose netwerk:

Meer informatie over het we-nose netwerk is te vinden op de website van het Havenbedrijf Rotterdam.

Naast het we-nose netwerk monitort de DCMR ook een e-nose netwerk in de omgeving van het industriegebied Moerdijk, een aantal e-noses in Zuid-Holland Zuid, een aantal e-noses in de Krimpenerwaard en een e-nose netwerk in Gelderland.

Ervaart u geurhinder? Meld dit bij de DCMR via 0888 333 555 of online via www.dcmr.nl.

Naast het we-nosenetwerk monitort de DCMR ook een luchtmeetnet in het Rijnmondgebied. Op deze meetstations worden de concentraties van verschillende stoffen gemeten. De metingen zijn realtime te volgen.