DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Emissies Noordzeeschepen

Luchtvervuiling door zeeschepen.

De projectpartners (overheden, bedrijven, wetenschappelijke instituten en milieugroeperingen) deelden voorbeelden van ‘schone scheepvaart’. De beste en meest betaalbare voorbeelden zijn aanbevolen. De DCMR was één van de 18 partners in dit Europese project. Er zijn 4 scenario's uitgewerkt en de resultaten worden gepresenteerd op de website Shipemissions.  .