DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten

Europese geluidregelgeving in Servië

Servië wil toetreden tot de EU en moet aan Europese wetgeving voldoen.

In dit project wordt in opdracht van AgentschapNL de Servische geluidwetgeving beoordeeld en worden aanbevelingen gegeven om die te verbeteren. Ook worden Servische overheden getraind in het uitvoeren van de verplichtingen uit de Europese richtlijn omgevingsgeluid 2002/49/EU. Belangrijke onderdelen zijn het maken van geluidskaarten, het opstellen van geluidsactieplannen en het betrekken van burgers hierbij. Ook is er speciale aandacht voor een juiste data-aanlevering door het Ministerie van Milieu aan de Europese Commissie.

Zie ook