DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Focus op Kwaliteit - Programma Versterking Uitvoering Vergunningverlening

De economie groeit. Bedrijven nemen nieuwe initiatieven en hebben vaker een Omgevingsvergunning nodig. Bent u benieuwd hoe de DCMR hiermee omgaat? Bekijk de factsheet!

Actieve informatie naar bedrijven en adviesbureaus en een goed vooroverleg zorgen voor betere aanvragen. Een consequente aanpak zorgt er vervolgens voor dat bedrijven kunnen uitgaan van een reële planning waarbij ook helder is wat zij hiervoor zelf moeten doen.

Programma Versterking Uitvoering Vergunningverlening
De aantrekkende economie zorgt voor een grote toename van aanvragen. Daarnaast moeten bestaande vergunningen ook actueel blijven. Hierdoor loopt de behandelingstermijn van vergunningen op. In het programma Versterking Uitvoering Vergunningverlening werkt de DCMR aan een vlotte en soepele afwikkeling van vergunningaanvragen en –actualisaties door een scala aan acties. Zo gaan we slimmer werken door heldere processen, standaarden, digitalisering en met de inzet van nieuwe projectleiders omgevingsvergunning. Met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Rijkswaterstaat en onze eigen inhoudelijk deskundigen maken we goede afspraken om vertraging te voorkomen. Met andere omgevingsdiensten pakken we nieuwe complexe regelgeving op en bereiden we ons voor op de Omgevingswet. Samen met andere belanghebbenden stimuleren we dat nieuwe regelgeving ook uitvoerbaar is. Meer informatie over het programma leest u in deze factsheet.