DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Luchtmeetnet DCMR

De DCMR Milieudienst Rijnmond meet de luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied

Het luchtmeetnet van de DCMR Milieudienst Rijnmond is een aanvulling op het landelijke luchtmeetnet van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het landelijk meetnet geeft voor het dichtbevolkte Rijnmondgebied niet voldoende informatie. Aanvullende metingen en modelberekeningen zijn daarom gewenst.

Waarom luchtmetingen?

Kennis van de luchtkwaliteit is nodig voor het verantwoord opstellen en beoordelen van ruimtelijke plannen, milieueffectrapportages en vergunningen. Met luchtkwaliteitsmetingen kunnen ook historische trends gevolgd worden en analyses gemaakt worden van de gevolgen van uitstoot van stoffen op de lucht die we inademen.

De DCMR Milieudienst Rijnmond voert luchtmetingen uit zowel binnen als buiten de regio Rijnmond. Het betreft automatische metingen, waarbij de resultaten binnen een uur beschikbaar zijn op de website van luchtmeetnet en niet automatische metingen, waarbij anlayses in een laboratorium worden uitgevoerd.

www.luchtmeetnet.nl

Deze website is een initiatief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM), het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), GGD Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Limburg, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De website toont de gemeten luchtkwaliteit op meetpunten in Nederland en de berekende luchtkwaliteit in de vorm van kaarten.

Grafiekweergave luchtmeetnetdata
Weekoverzicht luchtmeetnetFoto: www.luchtmeetnet.nl