DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Maatregelen industrie energie efficiency

Top-10 “no-regret” energiebesparende maatregelen voor de industrie

Top 10 maatregelen voor vergunningplichtige industriële bedrijven

De top-10 is gemaakt op basis van 4 criteria:

  • Besparingspotentie
  • generieke toepasbaarheid
  • korte terugverdientijd
  • handhaafbaarheid.

Bedrijven met een jaarlijks verbruik van meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas, zijn verplicht tot het treffen van alle rendabele energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Het bevoegd gezag kan deze grootgebruikers tevens een energiebesparingsonderzoek opleggen. Dat kan als aannemelijk kan worden gemaakt dat niet alle energiebesparende maatregelen door de ondernemer zijn getroffen of als goed inzicht in de relevante maatregelen ontbreekt. Dit is niet eenvoudig omdat elke situatie anders is en het in de industrie veelal maatwerk betreft.

In het rapport “Top 10 maatregelen energie efficiency in de industrie” zijn de 10 maatregelen beschreven.

Zie ook