DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Maatregelen luchtkwaliteit

Effecten van lokale maatregelen op de luchtkwaliteit

Maatregelen

Gemeenten kunnen maatregelen nemen om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan het realiseren van een milieuzone of het auto-luw maken van een bepaald gebied. Zowel voor als na het realiseren van dergelijke maatregelen is het wenseljk inzicht te krijgen in de effecten van de maatregelen.

Verkeersmodellen

De output van een verkeersmodel bevat onvoldoende informatie om een luchtkwaliteitsberekening mee uit te voeren en is niet direct inleesbaar in de luchtkwaliteitsmodel. De DCMR heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de bewerking en verwerking van verkeersdata ten behoeve van modellering van luchtkwaliteit. Hierbij wordt altijd gebruik gemaakt van hetzelfde model als ook voor de nationale monitoring gebruikt wordt, namelijk de NSL Rekentool.