DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Regionale correctie GCN

Optimalisatie GCN broninformatie met regionale kennis

Bij Tata Steel zijn het de open bronnen (opslag en rijden) op het terrein die de grootste bijdrage leveren aan lokale fijnstof concentraties . Alle andere bronnen (ook scheepvaart) vallen daarbij in het niet. Er is een optimaal bronnenbestand als basis voor de Tata-bijdrage in de GCN (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland) en achtergrondconcentratie in de NSL-Monitoringstool geleverd.

Bij Tweede Maasvlakte was sprake van een grondgebied, dat niet was opgenomen in de GCN. De GCN voor toekomstige jaren wordt berekend met schalingsfactoren, die toegepast worden op de situatie in het rapportagejaar. Aangezien hier sprake was van nieuw land, zonder enige emissie, is de bronbijdrage per terreindeel bepaald voor toekomstige jaren.