DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

www.luchtmeetnet.nl

Nationale website www.luchtmeetnet.nl en de app "Mijn Luchtkwaliteit"

Gezamenlijke website

Het doel van het project was de realisatie van één gezamenlijke website en app, waarop alle meetresultaten van automatische luchtmeetnetten beschikbaar zouden zijn. Er wordt gebruik gemaakt van nationale afspraken over dataformats bij aanlevering luchtkwaliteitsdata en weergaves conform de Luchtkwaliteitsindex (LKI). De website wordt met regelmaat vernieuwd naar aanleiding van wensen van de opdrachtgevers.

www.luchtmeetnet.nl

De website biedt actuele ongevalideerde meetresultaten van circa 100 meetpunten verdeeld over geheel Nederland. Het is ook mogelijk om historische data te bekijken in grafiekvorm. Naast gemeten data toont de website ook een prognose op basis van berekende data in de vorm van een kaart. De prognosekaarten worden gemaakt door het RIVM.

App Mijn Luchtkwaliteit

De app Mijn luchtkwaliteit toont de luchtkwaliteit voor de komende 48 uur in Nederland. De app geeft een handelingsadvies voor een ingestelde locatie. Ook zijn actuele meetwaarden te bekijken in geheel Nederland. De app kan een notificatie zenden als de verwachte luchtkwaliteit slechter wordt dan de gebruiker zelf heeft ingesteld. De app is gratis beschikbaar voor Android en iOS.

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM), GGD Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Limburg, Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

Meetlocaties Rijnmond op een kaart
 
Meetlocaties RijnmondFoto: www.luchtmeetnet.nl