DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

www.luchtmeetnet.nl

Nationale website www.luchtmeetnet.nl en dataplatform

Gezamenlijke website

Het doel van het project was de realisatie van één gezamenlijke website, waarop alle meetresultaten van automatische luchtmeetnetten beschikbaar zouden zijn. Er wordt gebruik gemaakt van nationale afspraken over dataformats bij aanlevering luchtkwaliteitsdata en weergaves conform de Luchtkwaliteitsindex (LKI). De website is op 10 februari 2020 geheel vernieuwd.

Op de website zijn beschikbaar:

Mijn locatie

Op basis van uw locatie wordt een kaart met de regionale luchtkwaliteitsverwachting voor de komende 24 uur getoond. In grafiek- en tabelvorm is de verwachting voor Stikstofdioxide (NO2), Fijnstof (PM10) en Ozon beschikbaar. De getoonde luchtkwaliteitsindex (LKI) geeft de mate van totale luchtverontreiniging door deze componenten weer. Op basis van de LKI voor uw locatie geeft de website een handelingsadvies. Uw computer/telefoon bepaald uw locatie in Nederland. Locaties vergelijken kan op uw telefoon door uw huidige locatie op te slaan.

Meetpunten

De website toont alle gemeten stoffen per meetpunt. Naast de in het voorgaande uur gemeten waarden zijn ook waarden van voorgaande jaren beschikbaar. Waarden in grafiek- en tabelvorm per meetpunt staan op één overzichtelijke pagina. Op 95 locaties staan meetpunten, dit zijn 44 meetpunten van het RIVM en 51 regionale meetpunten. Alle getoonde meetwaarden zijn zonder bewerking en controle automatisch gepubliceerd. Deze zogenaamde 'ongevalideerde' meetdata kunnen nog worden bijgesteld in het kader van de kwaliteitscontrole die standaard op de meetgegevens plaatsvindt. De data zijn dus indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Verwachting

Door het RIVM berekende kaarten met de verwachting voor de komende 72 uur voor NO2, PM10, O3 en de LKI zijn voor geheel Nederland of ingezoomd op een provincie beschikbaar. Met deze kaarten heeft u inzicht in de verwachte veranderingen in de luchtkwaliteit.

Smogalarm

Door middel van een alarmering wordt de gebruiker gewezen op actuele informatie over de luchtkwaliteit in Nederland. Hier wordt bijvoorbeeld weergegeven of er sprake is van een smog- of stookalarm.

Informatie en nieuws

Uitgebreide informatie over getoonde componenten, gebruikte classificatie en antwoord op veel gestelde vragen wordt weergegeven. Nieuws en publicaties geven toegang tot informatie die betrokken meetnetten beschikbaar stellen.

Rapportage

Als gebruiker kunt u per component rapporten opvragen met gemeten waarden per meetnet en/of provincie. Gevalideerde uurwaarden en gemiddelden zijn via rapportage downloadbaar.