DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

NSL Monitoring

De DCMR verzorgt de actualisatie van gegevens in de NSL Monitoringstool in opdracht van gemeenten en de provincie Zuid-Holland binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Jaarlijks verzorgt de DCMR Milieudienst Rijnmond de actualisatie van de NSL-invoergevens voor de regio Rijnmond en voor provinciale wegen in Zuid-Holland. De afgelopen jaren heeft de DCMR veel kennis opgedaan over de NSL Monitoringstool en de Rekentool. Deze kennis, in combinatie met ruime ervaring op het gebied van Geografische Informatie Systemen (GIS) maakt het mogelijk voor de DCMR ondersteuning te kunnen bieden aan overheden in heel Nederland.

 

NSL-werkzaamheden bestaan daarnaast uit het vaststellen van effecten van (verkeers)maatregelen met de NSL-Rekentool.  Expertise en gebruikerservaringen van de DCMR worden door het ministerie van I&W en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruikt bij de verdere ontwikkeling van de NSL-tools.

Diensten die de DCMR Milieudienst Rijnmond kan leveren:

  • Conversie van output verkeersmodel naar inputbestanden voor NSL Monitoringstool.
  • Het vaststellen van milieukenmerken op basis van basisregistraties zoals BGT en bomenbestanden.
  • Het verwerken van NSL resultaten tot overzichtelijke kaarten.
  • Coördinatie en projectleiding actualisatie NSL gegevens per wegbeheerder.