DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Onderzoek Zwavel en zeescheepvaart

De Sulphur Emission Control Area (SECA) op de Noordzee heeft een aantoonbaar effect op de Zwavel emissies van zeeschepen.

Sinds 2007 zijn er op de Noordzee en Oostzee normen voor het zwavelgehalte in de scheepsbrandstof (SECA – Sulphur Emission Control Area). Die normen zijn in 2010 en 2015 verder aangescherpt. DCMR Milieudienst Rijnmond meet zwaveldioxide in het Rijnmondgebied en aan die metingen is te zien of de SECA effect heeft op de luchtkwaliteit.

In 2015, meteen na de laatste SECA-stap, is in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam een analyse van de meetcijfers gemaakt. In 2017 is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een uitgebreidere studie gedaan waarin ook meetcijfers uit Amsterdam/IJmond zijn meegenomen.

Het onderzoek laat zien dat het effect op zwaveldioxide goed te meten is. Het effect op fijnstof is wel belangrijk maar te klein ten opzichte van andere veranderingen om in de metingen terug te zien. Dat effect is echter door anderen in modelstudies al aangetoond.

Het rapport "The impact of a SECA on measured SO2 concentrations in Rotterdam and Amsterdam"

Publicatie in tijdschrift Lucht "schonere scheepvaart - schonere lucht"