DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Opzetten milieudienst in Sohar

Opzetten milieudienst in Sohar naar Nederlands voorbeeld

De DCMR helpt mee aan het opzetten van een milieudienst en traint de werknemers van deze milieudienst Sohar (SEU). Ook is er een nieuw luchtkwaliteitsmeetnet ontwikkeld en is de SEU-staf getraind in het meten met e-Noses.