DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Scholen moeten energiemaatregelen treffen

Schoolbesturen treffen erkende energiemaatregelen voor 2018

Met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgasequivalenten geldt een wettelijke verplichting ten aanzien van energiebesparing. Met een toetsing aan de erkende besparingsmaatregelen kunnen besturen zien of ze aan deze verplichting voldoen en wat zij de komende jaren in hun onderhoudsplanning moeten reserveren.

“Energiebesparing is leuk, maar vraagt wel aandacht”

Dit was de eindconclusie van een bijeenkomst die op dinsdag 30 mei jl. bij de DCMR Milieudienst Rijnmond plaats vond. Het doel van deze bijeenkomst was om schoolbesturen en gemeenten in het het Rijnmondgebied te informeren over de regelgeving omtrent energiebesparing. Op deze dag werden 4 presentaties gegeven door DCMR, RVO, BOOR en gemeente Krimpen aan den IJssel:

  • De DCMR wijst scholen op het belang en noodzaak van het treffen van energiemaatregelen en informeert scholen wat van hen verwacht wordt.
  • Stichting BOOR adviseert scholen te beginnen met monitoren van energieverbruik en afstelling van installaties.
  • De RVO informeert scholen over de mogelijkheden voor subsidies en de landelijke stand van zaken.
  • Samenwerking tussen Gemeente Krimpen a/d IJssel en scholen heeft een versnelling van het proces opgeleverd.

Foto bijeenkomst energie besparen bij scholen 30 mei 2017

Zie ook