DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Ureumboekhouding voor WKK’s

Handleiding ureumboekhouding voor kleine stookinstallaties in de glastuinbouw

Ureumboekhouding voor WKK’s

De ureumboekhouding is een optie die wettelijk geregeld is voor kleine stookinstallaties. In plaats van een verplichte continue NOx-meting kan aan de hand van een ureumboekhouding voldaan worden aan de monitoringseisen.

Gezamenlijk met de branche voor de glastuinbouw (LTO Glaskracht) zijn afspraken gemaakt over hoe een ureumboekhouding bij te houden voor gasmotoren (WKK's). Er is een handleiding, spreadsheet en checklist gemaakt, die online beschikbaar zijn. De handleiding is ook toepasbaar op WKK’s in andere sectoren (zoals zorginstellingen en off-shore platfoms).

Handleiding ureumboekhouding

Ureum wordt gebruikt in speciale rookgasreinigers, die de stikstofoxiden uit de rookgassen verwijderen. Een goede ureumboekhouding moet aantoonbaar maken dat wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden. Daarvoor is meer nodig dan alleen het bijhouden van het verbruik van ureum voor de rookgas­rei­niging. In de handleiding wordt hier uitvoerig op ingegaan. Er wordt een beknopte beschrijving gegeven van de regelgeving en het proces, de taken voor ondernemers en andere betrokkenen (leveranciers van gasmotoren en rookgasreinigers, meetbureaus) en voor de toezichthouder.

Beschikbaar zijn:

    Handleiding ureumboekhouding
    Spreadsheet ureumboekhouding
    Checklist voor de toezichthouder

De handleiding, spreadsheet en checklist zijn een product van de Werkgroep Ureumboekhouding, waarin onder andere LTO glaskracht, DCMR, Omgevingsdienst Haaglanden en Infomil waren vertegenwoordigd.