DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

AERMOD Sohar

Luchtkwaliteitsberekeningen met AERMOD in Sohar

Het internationaal erkende luchtkwaliteitverspreidingsmodel AERMOD wordt gebruikt binnen internationale projecten. Met dit model kunnen eenvoudig concentraties van luchtverontreinigde stoffen worden berekend. Het model is overal ter wereld toepasbaar, zolang er informatie beschikbaar is over de lokale meteorologie en de lokale terreingesteldheid.  

Internationale luchtkwaliteitsberekeningen met AERMOD
AERMODFoto: https://www.weblakes.com