DCMR Milieudienst Rijnmond

MenuNaar de tekstMenu sluiten

Publicaties

Infraroodcamera ziet VOS Uitstoot

Publicatie

Artikel in tijdschrift Lucht over gebruik door DCMR van VOS-camera (FLIR GF 320) bij inspectiewerk.

Dikte en kwaliteit van leeflagen in relatie tot bodemgebruik in het kader van het bodemsaneringsbeleid voor het Rijnmondgebied.

Publicatie

Met het vervallen van het Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid Zuid-Holland van 2003, is er onvoldoende duidelijkheid over de vereiste diktes en kwaliteit van leeflagen in relatie tot bestaand of beoogd…

Integrale Rapportage 2017

Publicatie

Integrale Rapportage Visie en Vertrouwen naar Tweede Kamer

Richtlijnen voor onderzoek naar asbest in de bodem

Publicatie

Door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is 16 januari 2017 een brief gestuurd naar alle bodemintermediairs, waarin wordt aangekondigd dat strenger gaat worden gecontroleerd op het bemonstere…

Rubbergranulaat op sportvelden

Publicatie

Op woensdag 11 oktober is een uitzending van Zembla geweest over het gebruik van rubbergranulaat op sportvelden. Over dit onderwerp is overleg gevoerd tussen vertegenwoordigers van VNG, RIVM, GGD, het…

Interview Kay Luijten gemeente Maassluis

Publicatie

Beleidsmedewerker Kay Luijten van gemeente Maassluis praat ons bij over de acties van zijn gemeente in het kader van de Omgevingswet en bodem. Zijn advies: “Wees goed voorbereid, er komt een hoop op j…

Richtlijn Kleinschalig Grondverzet

Publicatie

Richtlijn voor de uitvoering van kleinschalig grondverzet in bodemverontreinigingen zonder het doorlopen van een procedure Wet bodembescherming. De richtlijn geldt voor het werkgebied van de DCMR met …

Energiehandboek voor verwarmde tankopslag

Publicatie

Met het energiehandboek voor verwarmde tankopslag kunt u met een snelle scan aandachtspunten voor energiebesparing identificeren.