DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Publicaties

Milieumeldingen in 2018

Publicatie

Jaarlijks brengen we een overzicht uit van het aantal milieumeldingen dat binnenkwam bij onze meldkamer. In deze uitgave lichten we de aantallen van 2018 uit.

Jaarverslag en jaarrekening 2018

Publicatie

Hoe deed DCMR het in 2018? En met welk financieel resultaat? Bekijk ons jaarverslag en de jaarrekening.

Jaarrapportage 2018 meldingen Rotterdam The Hague Airport

Publicatie

Het aantal meldingen over vliegverkeer in de Rotterdamse regio verdubbelde in 2018. Dat blijkt uit deze jaarrapportage met een analyse over geluidmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport.

Onderzoeksrichtlijn toepassing thermisch gereinigde grond

Publicatie

We beoordelen de milieu hygiënische kwaliteit van thermisch gereinigde grond via een nieuwe onderzoeksrichtlijn.

Presentaties bijeenkomst voor adviesbureaus vergunningverlening

Publicatie

Terugblik op de presentaties over (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen in vergunningsaanvragen en Gevolgklasse CC3 beoordeling die 15 november voor adviesbureaus werden gegeven.

Presentaties mini symposium vervoersmanagement

Publicatie

Presentaties gehouden tijdens het mini symposium vervoersmanagement bij de DCMR op 12 december 2018. Bevat presentaties over Klimaatakkoordsectortafel mobiliteit, maatregelen vervoer, duurzame stadslo…

Sociaal jaarverslag 2017

Publicatie

Het sociaal jaarverslag van de DCMR over het jaar 2017 geeft een goed beeld van de stappen die de DCMR heeft gezet om ook de komende jaren te werken aan een duurzaam, gezond en veilig werkgebied.

Quick Scan Veiligheidscultuur 19 bedrijven in het Rijnmondgebied

Publicatie

Op 2 juli 2018 is het rapport Quick Scan Veiligheidscultuur 19 bedrijven in het Rijnmondgebied gepubliceerd. Eén van de onderzochte bedrijven is toen niet genoemd in de tabel omdat het bedrijf bezwaa…