DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Publicaties

Onderzoeksrichtlijn toepassing thermisch gereinigde grond

Publicatie

We beoordelen de milieu hygiënische kwaliteit van thermisch gereinigde grond via een nieuwe onderzoeksrichtlijn.

Presentaties bijeenkomst voor adviesbureaus vergunningverlening

Publicatie

Terugblik op de presentaties over (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen in vergunningsaanvragen en Gevolgklasse CC3 beoordeling die 15 november voor adviesbureaus werden gegeven.

Presentaties mini symposium vervoersmanagement

Publicatie

Presentaties gehouden tijdens het mini symposium vervoersmanagement bij de DCMR op 12 december 2018. Bevat presentaties over Klimaatakkoordsectortafel mobiliteit, maatregelen vervoer, duurzame stadslo…

Sociaal jaarverslag 2017

Publicatie

Het sociaal jaarverslag van de DCMR over het jaar 2017 geeft een goed beeld van de stappen die de DCMR heeft gezet om ook de komende jaren te werken aan een duurzaam, gezond en veilig werkgebied.

Quick Scan Veiligheidscultuur 19 bedrijven in het Rijnmondgebied

Publicatie

Op 2 juli 2018 is het rapport Quick Scan Veiligheidscultuur 19 bedrijven in het Rijnmondgebied gepubliceerd. Eén van de onderzochte bedrijven is toen niet genoemd in de tabel omdat het bedrijf bezwaa…

Eindrapport Bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt Maasluis

Publicatie

Het eindrapport Bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt te Maassluis beschrijft de eerste en tweede fase en de resultaten van het bodemecologisch onderzoek. Op basis van de uitkomst wordt een besluit gen…

Wegwijzer Wabo-vergunningen

Publicatie

Deze wegwijzer beschrijft wie er achter het loket samenwerken en licht de stappen toe in het uitgebreide Wabo-vergunningenproces.

Invulinstructies Squit iBis

Publicatie

Om er voor te zorgen dat Squit iBis zo uniform mogelijk wordt ingevuld, zijn er tussen de DCMR en de participanten afspraken gemaakt over de invoervelden die verplicht ingevuld moeten zijn. Deze verpl…