DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Publicaties

Resultaten enquête deelnemers burgermeetproject

Publicatie

In 2019 doen ruim 200 mensen uit de regio mee aan het burgermeetnet. Zij meten een jaar lang stikstofdioxide in hun buurt. We hielden een enquête om te achterhalen waarom zij meedoen aan dit project.

Burgermeetproject Rijnmond: wie doet er mee en waarom?

Publicatie

Citizen science projecten zijn populair. Waarom doen mensen eigenlijk mee? En wat willen ze bereiken? Lees ons artikel uit Tijdschrift Lucht.

Spreekbeurt

Publicatie

Binnenkort vind je hier het spreekbeurtpakket van de DCMR. Ontwikkeld voor kinderen op de basisschool, door de kinderen van de DCMR-kinderraad.

Uitvoeringsbeleidsplan VTH 2019-2022

Publicatie

Hoe geeft DCMR vorm aan haar kerntaak vergunningverlening, toezicht en handhaving? Wat zijn onze speerpunten de komende jaren? Lees het in ons Uitvoeringsbeleidsplan

Jaarverslag ondernemingsraad 2018

Publicatie

Wat deed de OR van de DCMR in 2018 en wat is er bereikt? Lees het in het Jaarverslag van de ondernemingsraad over 2018. Inclusief portretten van collega's.

Lucht in cijfers 2018

Publicatie

Rapportage van de gemeten concentraties in het Rijnmondgebied in 2018.

Milieumeldingen in 2018

Publicatie

Jaarlijks brengen we een overzicht uit van het aantal milieumeldingen dat binnenkwam bij onze meldkamer. In deze uitgave lichten we de aantallen van 2018 uit.

Jaarverslag en jaarrekening 2018

Publicatie

Hoe deed DCMR het in 2018? En met welk financieel resultaat? Bekijk ons jaarverslag en de jaarrekening.