DCMR Milieudienst Rijnmond

MenuNaar de tekstMenu sluiten

Publicaties

Zienswijze op het concept Nationale Omgevingsvisie

Publicatie

De Rijksoverheid werkt aan de Nationale Omgevingsvisie. Daarin worden voor de langere termijn keuzes gemaakt voor de ontwikkeling van onze omgeving. In onze zienswijze vragen wij aandacht voor een vij…

Jaarrapportage 2017 geluidmeldingen Rotterdam The Hague Airport

Publicatie

Het aantal meldingen over vliegverkeer in de Rotterdamse regio steeg in 2017 opnieuw. Dat blijkt uit deze jaarrapportage met een analyse over geluidmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport.

Lucht in cijfers 2017

Publicatie

Rapportage van de gemeten concentraties in het Rijnmondgebied in 2017

Infraroodcamera ziet VOS Uitstoot

Publicatie

Artikel in tijdschrift Lucht over gebruik door DCMR van VOS-camera (FLIR GF 320) bij inspectiewerk.

Dikte en kwaliteit van leeflagen in relatie tot bodemgebruik in het kader van het bodemsaneringsbeleid voor het Rijnmondgebied.

Publicatie

Met het vervallen van het Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid Zuid-Holland van 2003, is er onvoldoende duidelijkheid over de vereiste diktes en kwaliteit van leeflagen in relatie tot bestaand of beoogd…

Integrale Rapportage 2017

Publicatie

Integrale Rapportage Visie en Vertrouwen naar Tweede Kamer

Richtlijnen voor onderzoek naar asbest in de bodem

Publicatie

Door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is 16 januari 2017 een brief gestuurd naar alle bodemintermediairs, waarin wordt aangekondigd dat strenger gaat worden gecontroleerd op het bemonstere…

Rubbergranulaat op sportvelden

Publicatie

Op woensdag 11 oktober is een uitzending van Zembla geweest over het gebruik van rubbergranulaat op sportvelden. Over dit onderwerp is overleg gevoerd tussen vertegenwoordigers van VNG, RIVM, GGD, het…