DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Publicaties

Dylos DC 1700 - Prestaties in de buitenlucht

Publicatie

Vijf Dylos DC 1700 sensoren hebben ruim een jaar fijnstof gemeten in Hoek van Holland. Dit rapport presenteert: - De onderlinge vergelijkbaarheid van de DC 1700 voor het meten van PM2,5 in de buite…

Factsheet: Opslag gevaarlijke stoffen voor Glastuinbouw

Publicatie

De DCMR voert onder andere milieu-inspecties uit bij (glas-)tuinbouwbedrijven. We willen niet alleen inspecteren, maar tuinders ook informeren over geldende regels. Met een digitaal interactief stroom…

Jaarrapport meldingen RTHA 2019

Publicatie

In 2019 kwamen ruim 62.650 meldingen binnen over vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport. Het aantal meldingen steeg met 81% ten opzichte van 2018. Het aantal vluchten was vergelijkbaar m…

Factsheet Inspecteren tijdens COVID-19

Publicatie

Na de afkondiging van de maatregelen rondom COVID-19 zag DCMR zich gedwongen fysieke inspecties op locaties tijdelijk stil te leggen. Vanaf 18 mei a.s. zal DCMR het grootste deel van deze fysieke insp…

Beleid openbaarheid handhavingsinformatie provincie Zeeland

Publicatie

Sinds 1 juli 2017 doet DCMR, in opdracht van provincie Zeeland, de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op omgevingsveiligheid en milieu bij de risicovolle bedrijven in Zeeland. In 20…

Kwartaalrapport vliegtuigmeldingen 1e kwartaal 2020

Publicatie

Kwartaalrapport vliegtuigmeldingen 1e kwartaal 2020

Handreiking bruidsschat omgevingswet

Publicatie

Wat kunnen gemeenten met de regels uit de bruidsschat voor het opstellen van een nieuw omgevingsplan binnen de Omgevingswet? Deze handreiking licht thema's als bouwen, windturbines en geur uit en heef…

Beleidsregel diffuus lood in de bodem

Publicatie

Beleidsregel diffuus lood in de bodem