DCMR Milieudienst Rijnmond

MenuNaar de tekstMenu sluiten

Publicaties

Energiehandboek voor verwarmde tankopslag

Publicatie

Met het energiehandboek voor verwarmde tankopslag kunt u met een snelle scan aandachtspunten voor energiebesparing identificeren.

Resultaten geluidmeetnet Maasvlakte

Publicatie

De Europaweg, havenspoorlijn en de industrie gelegen op de Maasvlakte, dragen in ongeveer gelijke mate bij aan geluidhinder in Westvoorne. Dat blijkt uit het rapport ‘Resultaten geluidmeetnet Maasvlak…

Toetsingskader actuele gezondheidsrisico’s bij bodemverontreiniging, versie 2 oktober 2017

Publicatie

Toetsingskader actuele gezondheidsrisico’s bij bodemverontreiniging, versie 2 oktober 2017

Spreadsheet ureumboekhouding

Publicatie

Spreadsheet behorende bij handleiding ureumboekhouding

Handleiding ureumboekhouding

Publicatie

Een ureumboekhouding voor kleine stookinstallaties in de glastuinbouw is een alternatief voor het uitvoeren van verplichte continue NOx-metingen. Met LTO Glaskracht zijn afspraken gemaakt hoe zo’n ure…

Checklist ureumboekhouding

Publicatie

Checklist behorende bij de handleiding ureumboekhouding

Vergelijking PM2.5 Dylos DC1700 sensoren

Publicatie

De DCMR heeft de resultaten van vijf PM2.5 sensoren vergeleken met gemeten PM2.5 resultaten op een DCMR-meetpunt. De eerste resultaten zijn beschikbaar.

Inventarisatie en vergelijking jaaremissies

Publicatie

Actueel overzicht van de totale emissies naar de lucht van de grote bedrijven in het Rijnmondgebied over de afgelopen jaren.