DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Publicaties

Eindrapport Bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt te Maassluis

Publicatie

Het eindrapport Bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt te Maassluis beschrijft de eerste en tweede fase en de resultaten van het bodemecologisch onderzoek. Op basis van de uitkomst is op 29 juli 2019, n…

Register Monitoring en Omgevingsinformatie

Publicatie

In het MOI-register (Monitoring & Omgevingsinformatie) vindt u informatie over de staat van de leefomgeving en de factoren die de kwaliteit van de leefomgeving beïnvloeden.

Jaarverslag en jaarrekening 2019

Publicatie

Hoe deed DCMR het in 2019? En met welk financieel resultaat? Bekijk ons jaarverslag en de jaarrekening.

Broedvogels in de Regio Rijnmond : jaarverslag 2019

Publicatie

Het jaarverslag Broedvogels in de regio Rijnmond 2019 beschrijft de bijgewerkte trends van vogelgroepen en de soorten Lepelaar en Visdief in onze regio.

Rotterdam heeft de Aanvulling voor PFAS op de Nota Actief Bodem- en baggerbeheer vastgesteld.

Publicatie

Het college van Burgemeester en Wethouders Rotterdam heeft de Aanvulling voor PFAS op de Nota Actief Bodem- en baggerbeheer vastgesteld.

Jaarverslag ondernemingsraad 2019

Publicatie

Wat deed de OR van de DCMR in 2019 en wat is er bereikt? Lees het in het Jaarverslag van de ondernemingsraad over 2019. Inclusief portretten van collega's.

CO2 monitor Rotterdam trend 2010-2019

Publicatie

Rapportage over CO2-uitstoot van de verschillende sectoren in Rotterdam in 2019.

Beslisschema 'Lachgas gevonden? Wat doe je?'

Publicatie

DCMR ontvangt regelmatig vragen van collega-overheidsdiensten en burgers over de opslag van lachgas. Het gebruik, verkopen, opslaan en vervoeren van lachgas valt onder diverse wet- en regelgevingen. O…