DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten

Publicaties

Uitnodiging mini symposium vervoersmanagement

Publicatie

Uitnodiging voor mini symposium vervoersmanagement op 11 december bij de DCMR milieudienst Rijnmond.

Resultaten milieu onderzoek RIVM naar rubbergranulaat van 3 juli 2018

Publicatie

Het RIVM heeft onderzoek uitgevoerd rond 10 kunstgrasvelden van voetbalclubs in Nederland die zijn ingestrooid met rubbergranulaat van oude autobanden. Bij het onderzoek heeft het RIVM samengewerkt …

15 november bijeenkomst voor adviesbureaus vergunningverlening

Publicatie

“Beter vergunning verlenen: zo gaan we dat doen!” DCMR, gemeente Rotterdam, Veiligheidsregio Rijnmond (VRR) en Havenbedrijf Rotterdam zetten in op een beter proces van vergunningverlening.

Rapport bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt

Publicatie

Het rapport “Bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt te Maassluis” beschrijft de eerste fase van het bodemecologische onderzoek en de resultaten. De verontreinigingssituatie is sinds 2008 niet gewijzig…

Jaarrekening 2017

Publicatie

Het Algemeen Bestuur van de DCMR stelde op 9 juli 2018 de Jaarrekening over 2017 vast. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

Rapportage Brzo-inspecties 2017 Provincie Zuid-Holland

Publicatie

Provincie Zuid-Holland is bevoegd gezag van de Brzo-bedrijven in Zuid-Holland. Bij alle 116 bedrijven is in 2017 een inspectie in het kader van het Besluit Risico's Zware Omgevallen, BRZO, uitgevoerd …

Quick Scan Veiligheidscultuur 19 bedrijven in het Rijnmondgebied

Publicatie

De veiligheidscultuur is een belangrijk onderdeel van de veiligheidsprestatie van bedrijven. In 2012 heeft TNO, in opdracht van provincie Zuid-Holland, een Quick Scan Veiligheidscultuur onderzoek uitg…

Milieumeldingen in 2017

Publicatie

Jaarlijks brengen we een overzicht uit van het aantal milieumeldingen dat binnenkwam bij onze meldkamer. In deze uitgave lichten we de aantallen van 2017 uit.