DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Publicaties

Jaarverslag ondernemingsraad 2019

Publicatie

Wat deed de OR van de DCMR in 2019 en wat is er bereikt? Lees het in het Jaarverslag van de ondernemingsraad over 2019. Inclusief portretten van collega's.

Beslisschema 'Lachgas gevonden? Wat doe je?'

Publicatie

DCMR ontvangt regelmatig vragen van collega-overheidsdiensten en burgers over de opslag van lachgas. Het gebruik, verkopen, opslaan en vervoeren van lachgas valt onder diverse wet- en regelgevingen. O…

Rapportage Brzo inspecties 2019 Provincie Zuid-Holland

Publicatie

In de Nota VTH 2018-2021 van provincie Zuid-Holland is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten jaarlijks een rapportage publiceren over het toezicht op en de naleving door de bedrijven die vallen onder het…

Dylos DC 1700 - Prestaties in de buitenlucht

Publicatie

Vijf Dylos DC 1700 sensoren hebben ruim een jaar fijnstof gemeten in Hoek van Holland. Dit rapport presenteert: - De onderlinge vergelijkbaarheid van de DC 1700 voor het meten van PM2,5 in de buite…

Factsheet: Opslag gevaarlijke stoffen voor Glastuinbouw

Publicatie

De DCMR voert onder andere milieu-inspecties uit bij (glas-)tuinbouwbedrijven. We willen niet alleen inspecteren, maar tuinders ook informeren over geldende regels. Met een digitaal interactief stroom…

Jaarrapport meldingen RTHA 2019

Publicatie

In 2019 kwamen ruim 62.650 meldingen binnen over vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport. Het aantal meldingen steeg met 81% ten opzichte van 2018. Het aantal vluchten was vergelijkbaar m…

Factsheet Inspecteren tijdens COVID-19

Publicatie

Na de afkondiging van de maatregelen rondom COVID-19 zag DCMR zich gedwongen fysieke inspecties op locaties tijdelijk stil te leggen. Vanaf 18 mei a.s. zal DCMR het grootste deel van deze fysieke insp…

Beleid openbaarheid handhavingsinformatie provincie Zeeland

Publicatie

Sinds 1 juli 2017 doet DCMR, in opdracht van provincie Zeeland, de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op omgevingsveiligheid en milieu bij de risicovolle bedrijven in Zeeland. In 20…