DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Publicaties

Lucht in cijfers 2019

Publicatie

Jaarverslag luchtmeetnet DCMR over 2019

Eindrapport burgermeetproject Rijnmond 2019

Publicatie

Eindrapport van burgermeetproject met Palmesbuisjes in het kader van 50 jaar luchtmeetnet DCMR.

Volledige handreiking bruidsschat nu beschikbaar

Publicatie

De volledige handreiking bruidsschat is nu beschikbaar, o.a. via de website van de DCMR

Webinar burgermetingen luchtkwaliteit

Publicatie

Presentatie gegeven bij afsluiting burger meetproject in het kader van 50 jaar Lluchtmeetnet DCMR

Enquête eind buisjesproject 50 jaar luchtmeetnet

Publicatie

Verslag van gehouden enquête bij aanvang van het NO2 buisjes project onder de deelnemers van het project.

Enquête start buisjesproject 50 jaar luchtmeetnet

Publicatie

Verslag van gehouden enquête bij aanvang van het NO2 buisjes project onder de deelnemers van het project.

Invulinstructies Squit iBis

Publicatie

Om er voor te zorgen dat Squit iBis zo uniform mogelijk wordt ingevuld, zijn er tussen de DCMR en de participanten afspraken gemaakt over de invoervelden die verplicht ingevuld moeten zijn. Deze verpl…

Energiebesparing door ETS-bedrijven

Publicatie

Industriële bedrijven moeten energiebesparende maatregelen treffen als die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Bedrijven die deelnemen aan het Europese systeem van emissiehandel (ETS) zijn hiervan v…