DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Publicaties

Handreiking bruidsschat omgevingswet

Publicatie

Wat kunnen gemeenten met de regels uit de bruidsschat voor het opstellen van een nieuw omgevingsplan binnen de Omgevingswet? Deze handreiking licht thema's als bouwen, windturbines en geur uit en heef…

Beleidsregel diffuus lood in de bodem

Publicatie

Beleidsregel diffuus lood in de bodem

Doorrekening Effect Rotterdams Klimaatakkoord op CO2-reductie

Publicatie

Het stadsbestuur van Rotterdam vroeg DCMR de maatregelen van het Rotterdams Klimaatakkoord te beoordelen op hun CO2-effect. DCMR rekende de effecten van de maatregelen van de klimaattafels door op het…

Nieuwe wijziging landelijke PFAS beleid per 29 november 2019

Publicatie

Wijziging landelijke PFAS beleid per 29 november 2019

Kamerbrief stikstof en PFAS d.d. 13 oktober 2019

Publicatie

In deze brief doet het Rijk een aantal aankondigingen over onder andere PFAS.

CO2-uitstoot Rotterdam Trend 2010-2018

Publicatie

Jaarlijkse monitoringsrapportage waarin de trend van de CO2 uitstoot in Rotterdam van de afgelopen jaren wordt uitgezet tegen de doelstelling voor 2030. Als basisjaar voor dit rapport in opdracht van …

Sociaal jaarverslag 2018

Publicatie

Wie zijn de mensen achter de DCMR? En wat zijn hun belangrijkste drijfveren? Het sociaal jaarverslag 2018 geeft een inkijkje in wat onze collega’s hebben gedaan om in 2018 een bijdrage te leveren aan…

Resultaten enquête deelnemers burgermeetproject

Publicatie

In 2019 doen ruim 200 mensen uit de regio mee aan het burgermeetnet. Zij meten een jaar lang stikstofdioxide in hun buurt. We hielden een enquête om te achterhalen waarom zij meedoen aan dit project.