DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten

Publicaties

Rapport bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt

Publicatie

Het rapport “Bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt te Maassluis” beschrijft de eerste fase van het bodemecologische onderzoek en de resultaten. De verontreinigingssituatie is sinds 2008 niet gewijzig…

Jaarrekening 2017

Publicatie

Het Algemeen Bestuur van de DCMR stelde op 9 juli 2018 de Jaarrekening over 2017 vast. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

Rapportage Brzo-inspecties 2017 Provincie Zuid-Holland

Publicatie

Provincie Zuid-Holland is bevoegd gezag van de Brzo-bedrijven in Zuid-Holland. Bij alle 116 bedrijven is in 2017 een inspectie in het kader van het Besluit Risico's Zware Omgevallen, BRZO, uitgevoerd …

Quick Scan Veiligheidscultuur 19 bedrijven in het Rijnmondgebied

Publicatie

De veiligheidscultuur is een belangrijk onderdeel van de veiligheidsprestatie van bedrijven. In 2012 heeft TNO, in opdracht van provincie Zuid-Holland, een Quick Scan Veiligheidscultuur onderzoek uitg…

Milieumeldingen in 2017

Publicatie

Jaarlijks brengen we een overzicht uit van het aantal milieumeldingen dat binnenkwam bij onze meldkamer. In deze uitgave lichten we de aantallen van 2017 uit.

Eindrapportage Pilot Regelbeheer

Publicatie

DCMR onderzocht wat het digitaal vastleggen en ontsluiten van milieuregels voor een complex bedrijf betekent in de Pilot Regelbeheer, als onderdeel van het traject Vergunningverlening 2.0.

Jaarverslag ondernemingsraad 2017

Publicatie

Wat deed de OR van de DCMR in 2017 en wat is er bereikt? Lees het in het Jaarverslag van de ondernemingsraad over 2017. Inclusief portretten van collega's.

Ultra fijnstof ter gelegenheid van het nieuwe jaar?

Publicatie

De jaarwisseling gaat elk jaar gepaard met een flinke piek fijn stof, hoe klein zijn die deeltjes eigenlijk?