DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

15 november bijeenkomst voor adviesbureaus vergunningverlening

Publicatie

15 november bijeenkomst voor adviesbureaus vergunningverlening

“Beter vergunning verlenen: zo gaan we dat doen!”

DCMR, gemeente Rotterdam, Veiligheidsregio Rijnmond (VRR) en Havenbedrijf Rotterdam zetten in op een beter proces van vergunningverlening.
Daarom organiseren zij op 15 november een kennisbijeenkomst adviseurs en adviesbureaus die bedrijven ondersteunen bij de aanvraag van Wabo-vergunningen. Deelnemen? Voor meer informatie en om u op te geven: klik hier