DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Advies over warmteleiding Eneco

Publicatie

Advies van de DCMR Milieudienst Rijnmond aan het college van Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen over een brief van Eneco over het ondergrondse warmtetransportnet 'Leiding over Noord'. Dit advies verwoordt de inzichten van de DCMR over het initiatief, de duurzaamheid van dit initiatief, de hiermee te behalen CO2-reductie en de andere aspecten zoals de tarieven en de acceptatie door huurders.

Download advies_over_warmteleiding_eneco.pdf5.14 MB