DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Burgermeetproject Rijnmond: wie doet er mee en waarom?

Publicatie

Citizen science projecten zijn populair. Waarom doen mensen eigenlijk mee? En wat willen ze bereiken? Vertrouwen ze officiële metingen? In het artikel dat we schreven voor Tijdschrift Lucht presenteren we de resultaten van de enquête onder de deelnemers van het burgermeetproject waarin burgers een jaar lang NO2 meten met diffusiebuisjes.

Download Artikel-burgermeetproject-tijdschrift-lucht-2019.pdf44.27 KB