DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

CO2 monitor Rotterdam trend 2010-2019

Publicatie

De Rotterdamse CO2-uitstoot bedroeg in 2019 29,0 Mton en is daarmee 0,9 Mton lager dan in 2018. Er is een afname van 2,1 Mton bij de energiesector doordat de elektriciteitsproductie door een lage gasprijs verschoven is van kolen naar gas. Die afname wordt voor een groot deel tenietgedaan door een stijging van 1,2 Mton bij de industrie (m.n. raffinaderijen en chemie). Bij de overige sectoren (mobiliteit en glastuinbouw) zijn de verschillen met 2018 beperkt. Voor 2020 wordt een flinke afname van de CO2-uitstoot verwacht van 3,0-5,5 Mton, deels door de coronacrisis en deels door een langdurige storing bij één van de kolencentrales en gepland groot onderhoud bij twee raffinaderijen volgens het rapport "Effect coronavirus op CO2-uitstoot Rotterdam, schatting voor 2020".

Download CO2_monitor_Rotterdam_2019.pdf797.54 KB