DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Data analyse historische meetdata

Publicatie

Het onderzoek naar de historische meetdata heeft als doel om de kwaliteit van de meetgegevens over de periode 2003 – 2012 te waarborgen. Deze zogenaamde hervalidatie levert een set meetcijfers op die bruikbaar is voor het toetsen aan de normen en andere analyses. In het uiterste geval levert het onderzoek nieuwe jaargemiddelde concentraties op. Eveneens worden onverklaarbare afwijkingen geïdentificeerd. Dit leidt niet tot herziening van eerder gerapporteerde jaargemiddelden maar wel tot een annotatie van gemeten data. Onderzoekers kunnen dan eventueel besluiten ‘twijfeldata’ uit hun analyses weg te laten. Afhankelijk van het doel van de analyse kan dit nodig/wenselijk zijn. Het onderzoek heeft zich beperkt tot de componenten stikstofdioxide (NO2), fijnstof (PM10), en benzeen (C6H6).

Download analyse_historische_luchtmeetdata_dcmr.pdf662.73 KB