DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Dikte en kwaliteit van leeflagen in relatie tot bodemgebruik in het kader van het bodemsaneringsbeleid voor het Rijnmondgebied.

Publicatie

Met het vervallen van het Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid Zuid-Holland van 2003, is er
onvoldoende duidelijkheid over de vereiste diktes en kwaliteit van leeflagen in relatie tot bestaand of beoogd bodemgebruik.
In het kader van het Besluit en de Regeling Uniforme Saneringen wordt standaard een
leeflaagdikte van minimaal 1 meter voorgeschreven. Als een initiatiefnemer wil kiezen voor een leeflaag dunner dan 1,0 meter voor standaardsituaties, dan moet dit plaats te vinden binnen het reguliere Wbb-traject. In de Circulaire bodemsanering 2013 is in Bijlage 4, paragraaf 2.3 aangegeven welke dikte de leeflaag moet hebben. In relatie tot gevoeligheid van het bodemgebruik, bewortelingsdiepte en grondwaterstand kan deze 0,5 à 1,5 meter zijn. In deze notitie worden deze afwegingscriteria nader uitgewerkt.

Download Dikte en kwaliteit leeflagen in relatie tot bodemgebruik 15feb18.pdf65.15 KB