DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Dylos DC 1700 - Prestaties in de buitenlucht

Publicatie

De MetOne BAM-1020 monitor is gebruikt als referentie voor het meten van PM2,5 in de buitenlucht. Tussen februari 2018 en juni 2019 zijn uur- en daggemiddelde aantal fijnstofdeeltjes en concentraties berekend. Twee door de fabrikant gesuggereerde methoden om concentraties PM2,5 te bepalen, worden vergeleken en de eerder door de DCMR via regressie bepaalde omrekening. Informatie van het KNMI meetpunt in Hoek van Holland is gebruikt om de invloed van meteo op de sensormetingen te bepalen.

De sensoren meten twee getallen waarbij het verschil een maat is voor het aantal deeltjes ≤ 2,5 μm. Gedurende langere tijd waren er geen geldige metingen voor drie van de vijf sensoren, bijvoorbeeld omdat de apparatuur alleen deeltjes > 2,5 μm registreerde. Dit is incorrect en wij hebben dit als apparaat uitval beschouwd.

Dylos is een binnenluchtmeter met een optisch meetprincipe die echter af en toe ook voor buitenlucht toepassingen wordt ingezet. De verwachting is dat de algemene resultaten (onderlinge variatie, vergelijkbaarheid met officiële apparatuur) van deze studie niet alleen van toepassing zijn op de Dylos maar in bredere zin een indicatie geven van de bruikbaarheid van goedkopere optische PM2,5 sensoren.

De Dylos sensoren zijn in de buitenlucht zowel onderling, als met de BAM-1020 enigszins vergelijkbaar. Dit geldt met name voor daggemiddelden. Conversie van het aantal deeltjes naar concentraties PM2,5 resulteerde respectievelijk in forse over- en onderschattingen. Relatieve luchtvochtigheid, temperatuur en in mindere mate windsnelheid hadden invloed op de sensormetingen.
Dylos DC 1700 sensoren zijn zonder uitgebreide individuele ijking niet geschikt om PM2,5-concentraties te bepalen. Wel zouden de sensoren ingezet kunnen worden om over een langere periode en bij bepaalde gelegenheden algemene trends in PM2,5 weer te geven, zoals piekconcentraties fijnstof tijdens Oud en Nieuw.

Download DCMR - Dylos_fijnstofdata.pdf1.4 MB