DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Vergelijking PM2.5 Dylos DC1700 sensoren

Publicatie

De DCMR heeft vijf draagbare Dylos DC1700 sensoren aangeschaft, bedoeld om PM2.5 in de binnenlucht te kunnen meten. De sensor wordt in de praktijk door gebruikers ook voor metingen in de buitenlucht ingezet. De DCMR heeft onderzocht wat de onderlinge vergelijkbaarheid van de vijf sensoren is en wat de overeenkomst is met een PM2.5 monitor (BAM1020) op dezelfde locatie.

Download dylos_fijn_stof_sensor_eerste_meetresultaten.pdf1.04 MB