DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Eindrapport Bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt Maasluis

Publicatie

Het eindrapport Bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt te Maassluis beschrijft de eerste en tweede fase en de resultaten van het bodemecologisch onderzoek. Op basis van de uitkomst wordt een besluit genomen door het bevoegd gezag Wet bodembescherming over ecologische risico’s.

Download 2018-11-19 Rapport Bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt te Maassluis 5222 11831 Titelblad.pdf138.82 KB