DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Eindrapport Bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt te Maassluis

Publicatie

Het eindrapport Bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt te Maassluis beschrijft de eerste en tweede fase en de resultaten van het bodemecologisch onderzoek. Op basis van de uitkomst is op 29 juli 2019, na een openbare procedure voor zienswijzen vanaf 18 april 2019, het besluit genomen dat de ecologische risico’s als gevolg van verontreiniging op de locatie Loswal 88 / Vogelbuurt Maassluis geen aanleiding geven voor een spoedeisende sanering. Tegen het besluit van 29 juli 2019 is door een bewoner beroep aangetekend bij de Raad van State. De zitting is geweest op 11 september 2020.

Download Eindrapport Bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt Maassluis 9999576326-2.pdf6.04 MB