DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Eindrapport Bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt te Maassluis. Beschikking onherroepelijk na uitspraak Raad van State.

Publicatie

Het eindrapport Bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt te Maassluis beschrijft de eerste en tweede fase en de resultaten van het bodemecologisch onderzoek. Op basis van de uitkomst is op 29 juli 2019 het besluit genomen dat de ecologische risico’s als gevolg van verontreiniging op de locatie Loswal 88 / Vogelbuurt Maassluis geen aanleiding geven voor een spoedeisende sanering. Tegen het besluit van 29 juli 2019 is door een bewoner beroep aangetekend bij de Raad van State. De zitting is geweest op 11 september 2020.

De Raad van State heeft op 25 november 2020 uitspraak gedaan over het ingestelde beroep. Het beroep is ongegrond verklaard, zie onderstaande link naar de uitspraak.

Hiermee blijft het besluit van 29 juli 2019 in stand en is de beschikking onherroepelijk geworden.

Binnen de locatie zullen bodemsaneringen worden uitgevoerd op ‘natuurlijke momenten’, zoals bij graafwerkzaamheden, bouwwerkzaamheden of herinrichting.

Download uitspraak_201906771_1_r1.pdf563.98 KB