DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Eindrapport Droge Bulk 2014

Publicatie

De planning binnen het project Droge Bulk is voor 95% gehaald (41 van de 42 bedrijven zijn geïnspecteerd). In 2014 is in kaart gebracht welke aspecten invloed hebben op de fijn stof emissie en is inzicht verkregen in de toepassingsmogelijkheid van een monitoringssysteem voor fijn stof. In geval van overtreding is handhaving ingezet overeenkomstig de sanctiestrategie.
Download eindrapportdroge-bulk.pdf76.55 KB