DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Eindrapportage 2015 over het uitvoeringsprogramma bedrijfsgerichte taken

Publicatie

De eindrapportage 2015 over het uitvoeringsprogramma bedrijfsgerichte taken geeft een kort en bondig overzicht van het resultaat van de uitgevoerde toezichtsprojecten, meerjarenbedrijfsaanpakken, de steekproef aanpakken en de projecten in het actualisatieprogramma.
Download eindrapportage-2015-over-het-uitvoeringsprogramma-bedrijfsgerichte-taken7.71 MB