DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Eindrapportage Op- en overslagbedrijven van gevaarlijke stoffen 2015

Publicatie

De branche Op- en overslagbedrijven van gevaarlijke stoffen kenmerkt zich door een grote bedrijvigheid waarbij gebruik wordt gemaakt van de vervoersmodaliteiten wegtransport, transport per zee- en/of binnenvaart en per spoor. De doorloopsnelheid van de producten via de bedrijven is hoog.
Download eindrapportage-op--en-overslagbedrijven-van-gevaarlijke-stoffen-2015857.04 KB