DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Eindrapportage Pilot Regelbeheer

Publicatie

DCMR onderzocht wat het digitaal vastleggen en ontsluiten van milieuregels voor een complex bedrijf betekent in de Pilot Regelbeheer, als onderdeel van het traject Vergunningverlening 2.0.

Enkele resultaten die beschreven staan in de eindrapportage zijn:

  • Het digitaal beschikbaar en toegankelijk hebben van de actueel geldende vergunningsvoorschriften levert tijdwinst op voor het bevoegd gezag in het vergunningverleningsproces;
  • Een altijd actuele digitale vergunning per bedrijf is complex, arbeidsintensief en vraagt een sneller actualisatieproces. Hierbij speelt de houding van het bedrijf een belangrijke rol;
  • Standaardisatie en uniformering van informatiestromen bij de aanvraag én van vergunningsvoorschriften zal een actueel digitale vergunning makkelijker maken.

De Pilot Regelbeheer is onderdeel van het traject Vergunningverlening 2.0.

Bij de eindrapportage horen nog twee bijlagen:

Download Eindrapportage-pilot-regelbeheer.pdf4.91 MB