DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Energiebesparing bij groothandels

Publicatie

Bij 56 groothandels met koel- en vriesinstallaties is gecontroleerd of energiemaatregelen te nemen zijn die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Deze rapportage beschrijft de resultaten van deze doorlichting.

Download energiebesparing-bij-groothandels.pdf855 KB