DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Energiebesparing door ETS-bedrijven

Publicatie

Industriële bedrijven hebben de plicht om energiebesparende maatregelen te treffen als die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit is in de Nederlandse wet vastgelegd. Maar bedrijven die deelnemen aan het Europese systeem van emissiehandel (ETS) zijn hiervan vrijgesteld.

Nederland heeft in het Klimaatakkoord ambitieuze doelen voor 2030 gesteld. Deze omvatten ook het terugdringen van de emissies van de sectoren die onder het ETS vallen. Daarom is nationaal aanvullend beleid nodig voor bedrijven die onder het ETS vallen, zo vinden Maarten de Hoog en Jan van den Heuvel (oud-directieleden DCMR). Zij stellen voor om een einde te maken aan de uitzonderingspositie voor ETS-ondernemingen. Op die manier wordt het mogelijk om in de omgevingsvergunning ook voor hen energiebesparende maatregelen voor te schrijven. In het Klimaatakkoord is aanscherping van de Wet Milieubeheer aangekondigd. Ook de Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie (MEE) voor ETS ondernemingen loopt binnenkort af. Nu is dus het moment om door te pakken.

In het artikel Energiebesparing door ETS-bedrijven lichten zij hun voorstel toe.

 

Download position paper Energiebesparing door ETS ondernemingen.pdf205.65 KB