DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

eNose pilot horeca 2014

Publicatie

Het is momenteel moeilijk om tegen geuroverlast door horecabedrijven op te treden. Toezichthouders op de horeca in de regio Rijnmond, maar ook van elders in Nederland, ondervinden moeilijkheden bij de uitvoering van de Activiteitenregeling milieubeheer. Het rapport "eNose pilot horeca 2014" is het resultaat van een onderzoek naar de toepasbaarheid van een e-nose als indicatief instrument voor geuroverlast bij horecabedrijven. Het onderzoek uit 2014 is uitgevoerd in opdracht van de DCMR en het Ministerie van I&M bij 10 horecagelegenheden in Rijnmond, Eindhoven, Amsterdam en Goes. Een e-nose is een compact meetinstrument dat veranderingen in de luchtsamenstelling waarneemt.
Download enose_pilot_horeca_2014.pdf3.82 MB