DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Factsheet: Opslag gevaarlijke stoffen voor Glastuinbouw

Publicatie

De DCMR Milieudienst Rijnmond werkt aan een leefbare en veilige regio. Daarom voeren wij, onder andere bij (glas-)tuinbouwbedrijven milieuinspecties uit. We willen niet alleen inspecteren, maar tuinders ook informeren over geldende regels.

Opslaan van gevaarlijke stoffen

Chemische gewasbeschermingsmiddelen, biociden en (vloeibare) kunstmeststoffen en dergelijke zijn gevaarlijke stoffen. Deze stoffen vormen bij onveilige opslag een risico voor een bedrijf, medewerkers en de omgeving. Met een hulpmiddel in Excel kunnen tuinders  uitrekenen welke opslagvoorzieningen bij bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen nodig zijn. Met een interactief digitaal stroomschema helpen wij tuinders op weg om deze stoffen veilig op te slaan. Het stroomschema en de toelichting is ook beschikbaar in een printversie.

Bekijk het digitale stroomschema hier.

Vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem contact op met één van onze experts via info@dcmr.nl. Vermeld ‘Stroomschema tuinbouw’ in het onderwerp.

 

Download Berekening wel of geen PGS15 voorziening noodzakelijk.xlsx88.1 KB