DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Beleid openbaarheid handhavingsinformatie provincie Zeeland

Publicatie

Sinds 1 juli 2017 doet DCMR, in opdracht van provincie Zeeland, de vergunningverlening, het toezicht, de handhaving op omgevingsveiligheid en milieu bij de risicovolle bedrijven in Zeeland.

In 2012 heeft provincie Zeeland bijgaande Beleidsregel openbaarheid handhavingsinformatie vastgesteld. DCMR volgt dit beleid. Op verschillende plaatsen op deze website maken wij deze informatie openbaar.

Download beleidsregel openbaarheid handhavingsinformatie.pdf177.05 KB