DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geuraanpak kerngebied Rijnmond

Publicatie

De 'geuraanpak kerngebied Rijnmond' is een nadere invulling van het provinciale stankbeleid. De belangrijkste reden om voor dit gebied een aanvullende geuraanpak te formuleren, is dat in de rest van de provincie Zuid-Holland bij de gebruikte aanpak (conform de Nederlandse Emissierichtlijn, de NeR) geen rekening gehouden wordt met cumulatie (opstapeling) van geuren, die afkomstig zijn van bedrijven in de directe omgeving.

Download geuraanpak-kerngebied-rijnmond.pdf5.43 MB