DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Handreiking bruidsschat omgevingswet

Publicatie

Onder de Omgevingswet zullen veel regels die nu vanuit het Rijk zijn gesteld, de bevoegdheid worden van gemeenten en waterschappen. Wanneer het Rijk niets zou regelen voor de situatie ná 1 januari 2021 zou er een juridisch gat vallen in de lokale regelgeving. Om dit gat op te vullen, heeft het Rijk de zogeheten bruidsschat opgesteld: een pakket aan regels dat vanaf 1 januari 2021 automatisch deel uitmaakt van het omgevingsplan of de waterschapsverordening.

Wat kunnen gemeenten met de regels uit de bruidsschat voor het opstellen van een nieuw omgevingsplan binnen de Omgevingswet? Deze handreiking licht de thema's bouwen, geluid, geur, monumenten en windturbines uit en heeft als doel gemeenten te helpen bij een eerste toepassing van de regels uit de bruidsschat.

Download Handreiking-bruidsschat-omgevingswet.pdf1.29 MB