DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Onderzoek naar de Impact van Biobrandstoffen op Luchtkwaliteit en Gezondheid

Publicatie

Biobrandstoffen worden vanuit de klimaatdoelstelling toegepast om de CO2-uitstoot te reduceren. In dit rapport staat de vraag centraal of dit ook consequenties heeft voor de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij om meer dan alleen NO2 en PM. Andere gezondheidsrelevante componenten zijn zeker zo belangrijk. Ook wordt de vraag opgeworpen wat het steeds strenger worden van de EURO-normen voor het wegverkeer in dit kader betekent.

Download onderzoek_impact_biobrandstoffen_op_luchtkwaliteit_en_gezondheid.pdf356.87 KB