DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Inventarisatie en vergelijking jaaremissies

Publicatie

Ieder jaar geeft DCMR een overzicht van de luchtemissies van de grote bedrijven in het Rijnmondgebied. Het gaat om cijfers die de bedrijven zelf gerapporteerd hebben. De rapportage bevat ook een analyse van de emissie per branche. De branches die aan de orde komen zijn: Energie en Utilities, Chemie, Raffinaderijen, Natte bulk, Afvalverbranding en Droge bulk.

 

Download Inventarisatie_en_vergelijking_jaaremissies_(2008-2018).pdf1.67 MB