DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Jaarrapportage milieudoelen 2010

Publicatie

In de Jaarrapportage Milieudoelen 2010 worden de resultaten van de projecten die in het kader van de milieudoelenwerkwijze zijn uitgevoerd weergegeven. Zoveel mogelijk wordt aangegeven wat de milieuwinst is die met deze inspanning is geboekt. De rapportage bevat daarmee een selectie van de werkwijzen van de DCMR bij vooral het midden- en kleinbedrijf. Het rapport is ingedeeld naar de verschillende milieuthema`s, afzonderlijk is aandacht gegeven aan de milieudoelen in de glastuinbouw en de milieuwinst die door het kritisch onderzoek van de vervoerwijzen van bedrijven kan worden geboekt.
Download jaarrapportage-milieudoelen-2010.pdf1.38 MB