DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Jaarrapportage milieudoelen 2012

Publicatie

In de Jaarrapportage Milieudoelen 2012 worden de resultaten van de projecten die in het kader van de milieudoelenwerkwijze zijn uitgevoerd weergegeven. Uit de resultaten van de monitoring worden in deze jaarrapportage per milieudoel conclusies getrokken. Daarbij wordt teruggekeken naar de uitgevoerde projecten en in het bijzonder naar de bereikte milieuresultaten.
Download jaarrapportage-milieudoelen-2012.pdf6.78 MB