DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Kamerbrief stikstof en PFAS d.d. 13 oktober 2019

Publicatie

In deze brief doet het Rijk de volgende aankondigingen:

  • Binnenkort openstelling van aantal grote baggerdepots (bevoegdheid Rijk). In onze regio is de Slufter inmiddels opengesteld voor PFAS-bagger boven de landelijke toepassingsnormen.
  • Een aanpassing van het Besluit bodemkwaliteit waarmee gemeenten PFAS-kaarten kunnen laten vaststellen door het College in plaats van de gemeenteraad. Wordt begin december verwacht.
  • Op/rond 1 december komt een aanpassing van het landelijk tijdelijk handelingskader van juli 2019, waarschijnlijk een verhoogde norm voor AW2000/natuur zones (mogelijk 1,0). Dit is vergelijkbaar met hoe het nu geregeld is bij klasse wonen en industrie zones en waarvoor de ontvangende grond niet hoeft te worden onderzocht. Het RIVM levert hiervoor op 1 december 2019 een voorlopige kaart met achtergrondwaarden, zowel voor landbodem als waterbodem. Deze kaart vormt geen bewijsmiddel, daarvoor zijn alsnog de PFAS-kaarten nodig. Wel kunnen adviesbureaus/gemeenten en andere partijen deze informatie gebruiken voor bodemonderzoeken en meenemen in de PFAS-kaart.
  • Er worden een aantal diepe plassen (die worden verontdiept) onderzocht of PFAS. Daar waar het van belang is voor onze regio, zullen we dit als DCMR volgen en communiceren.
Download maatregelenpakket-voor-de-stikstofproblematiek-in-de-woningbouw-en-infrastructuursector-en-voor-de-pfas-problematiek.pdf594.92 KB