DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Lucht in cijfers 2013 - jaaroverzicht

Publicatie

Het jaarrapport Lucht in cijfers 2013 geeft een overzicht van de luchtkwaliteitsmetingen in het Rijnmondgebied in 2013. Het rapport is samengesteld door de DCMR Milieudienst Rijnmond in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Door het meten en berekenen van de luchtkwaliteit krijgt de DCMR meer inzicht in de beschikbare milieuruimte. Het rapport geeft een duidelijk overzicht van de ontwikkeling en variatie van de luchtkwaliteit in de regio Rijnmond. Actuele meetcijfers zijn beschikbaar via de website www.luchtmeetnet.nl en de App “Luchtkwaliteitsmetingen”. Steeds meer landelijke luchtmeetinformatie is beschikbaar. Het vergelijken van verschillende gebieden en steden behoort daarmee nu tot de mogelijkheden. Naast de jaarlijkse rapportage zijn de meetgegevens in 2013 ook gebruikt voor onder andere het mede bepalen van het effect van snelheidsverhoging op de luchtkwaliteit langs de A13 en de uitstoot van de industrie en schepen in de regio Rijnmond.

Download lucht_in_cijfers_2013_jaaroverzicht.pdf4.85 MB